Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Szczegóły wiadomości
Uchwała Nr XII/13/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
Uchwała Nr XII/13/2012 Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach

 

Uchwała Nr XII/13/2012

Zarządu Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach

z dnia 15 listopada 2012roku

 

w sprawie: projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin

w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach na okres roku kalendarzowego 2013.

 

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami )

w związku z art. 73a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się projekt planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach na okres roku kalendarzowego 2013 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

 

Uchwałę wraz z projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach przedłożyć Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach .

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator

Copyright (C) 2008 by keid.pl