Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Szczegóły wiadomości
Protokół nr 12/12 z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełzycach z dn.15.XI.2012r
Protokół nr 12/12 z posiedzenia Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełzycach z dn.15.XI.2012r

Protokół Nr 12/12

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach i zaproponował omawianie spraw wg. następującego porządku obrad:

 

   

 1. Otwarcie.
 2.  

   

 3. Przyjęcie protokółu z ostatniego posiedzenia Zarządu.
 4.  

   

 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6.  

   

 7. Zapoznanie się z uchwałą RIO w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach za
 8.  

  I półrocze 2012r.

   

 9. Przyjęcie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach i Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach na rok 2013 oraz podjęcie stosownej uchwały.
 10.  

   

 11. Przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Związku na lata 2013 –2016 oraz podjęcie stosownej uchwały.
 12.  

   

 13. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wynagrodzenia i nagrody dla dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach.
 14.  

   

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia skarbnika Związku.
 16.  

   

 17. Stanowisko Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach w sprawie zmniejszenia opłat za korzystanie ze służebności przejazdu ustanowionego na działce stanowiącej własność gminy Bełżyce położonej przy ul. Przemysłowej 48.
 18.  

   

 19. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski.
 20.  

   

 21. Zakończenie posiedzenia Zarządu.
 22.  

 

Lista obecnych w załączeniu do protokółu. W posiedzeniu uczestniczyło 3 osoby, oraz skarbnik Związku, dyrektor i księgowa Zakładu.

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu poprzez jawne głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad poprzez jawne głosowanie został przyjęty jednogłośnie.

 

Punkt 4 porządku obrad – Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie odczytał zebranym przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.

 

Punkt 5 porządku obrad - projekt planu finansowego Związku został zebranym odczytany przez skarbnika Związku.

Projekt planu finansowego Zakładu został odczytany przez główną księgową zakładu.

Zarząd Związku po dyskusji nad projektami planu na rok 2013 podjął uchwałę nr XII/13/2012 z dn. 15 listopada 2012r w sprawie projektu planu finansowego Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach oraz Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach na okres roku kalendarzowego 2013 poprzez jawne głosowanie – jednogłośnie 3 głosy za.

 

Punkt 6 porządku obrad – W tym punkcie Zarząd Związku Komunalnego Gmin podjął uchwałę nr XII/14/2012 z dn.15 listopada 2012r w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2016 poprzez jawne głosowanie jednogłośnie 3 głosy za.

Punkt 7 porządku obrad – w tym punkcie Zarząd Związku Komunalnego Gmin podjął uchwałę nr XII/15/2012 z dn. 15 listopada 2012r w sprawie wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach poprzez jawne głosowanie 2 głosy za wnioskiem Wójta Gminy Borzechów, a jeden głos za wnioskiem Wójta Gminy Spiczyn – uchwała została podjęta.

W tym punkcie została podjęta uchwała nr XII/16/2012 z dn.15 listopada 2012r w sprawie nagrody dla dyrektora Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych w Bełżycach poprzez jawne głosowanie jednogłośnie 3 głosy za.

 

Punkt 8 porządku obrad – w tym punkcie Zarząd Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach podjął uchwałę nr XII/17/2012 w sprawie wynagrodzenia skarbnika Związku poprzez jawne głosowanie jednogłośnie 3 głosy za.

 

Po dyskusji w sprawach różnych Przewodniczący Zarządu dziękując zebranym za przybycie zamknął obrady posiedzenia.

 

 

Protokółowała:

z posiedzenia Zarządu Związku

Komunalnego Gmin w Bełżycach

z dnia 15 listopada2012r

Dodano: 2012-11-27
Opublikowane przez: Administrator

Copyright (C) 2008 by keid.pl